Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini itinerannia.net pertanyen a Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic, amb domicili a avda. Onze de setembre, 22, 2a planta, de Olot (17800). El CIF de Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic és G17484916

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic o de terceres persones amb qui Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a itinerannia.net tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

 

Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Associació la Garrotxa Terra d'Acolliment Turístic amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB ITINERANNIA.NET

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.