Termes i condicions

ELS GRUPS
El nombre d'integrants dels grups dels festivals de senderisme de la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà depenen de cada activitat, amb un màxim de 25 persones i estaran acompanyats com a mínim d’un guia. Un cop cobert el nombre de participants en cada grup, es tancarà la inscripció.

 

ELS GUIES DE LES RUTES
Els guies són grans coneixedors de les rutes i en l’activitat del senderisme, per la qual cosa haureu de seguir les seves instruccions durant tot el temps. Les explicacions, seran en català. En cas que es precisin en un altre idioma, demaneu-ho en el moment de realitzar la inscripció.

 

ASSEGURANÇA
Amb la inscripció en qualsevol de les excursions dels festivals està inclosa una assegurança d’assistència.

 

CANVIS EN EL PROGRAMA
Aquest esdeveniment es desenvolupa a l’aire lliure, pel que està subjecte a les inclemències meteorològiques, al medi ambient, al transport, a què es produeixi un accident, etc. En el cas que les circumstàncies ho aconsellin, l’organització es reserva el dret a realitzar canvis en les rutes o en el programa

 

OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
És obligatori inscriure’s per a poder participar en alguna de les excursions dels festivals.
És obligatori l’ús de roba còmoda, així com calçat ideal per a la pràctica del senderisme. La organització podrà no deixar participar als participants que no compleixin aquests requisits

 

RECOMANACIONS PER ALS PARTICIPANTS
Es recomana portar roba d’abric i impermeable. També una gorra o barret i protecció solar.
Portar aliments i líquids suficients.

 

L’EDAT
Donada les característiques de l’activitat, caldrà que els següents grups de persones vinguin acompanyats d’una persona responsable:
Menors de 16 anys
Persones amb algun tipus de vulnerabilitat o dificultat per a la pràctica del senderisme.
Davant de qualsevol dubte sobre aquest apartat, si us plau contactar amb l’organització.

 

ANIMALS DE COMPANYIA
Caminarem en grup, per tan, els animals de companyia estan permesos en les excursions, però han d’anar lligats.

 

EL CLIMA
S’haurà de tenir en compte les zones per les quals discorren les rutes i les temperatures existents els dies anteriors a les mateixes per tal de portar la roba adequada. El clima advers podria ser una de les raons per alterar el programa d’una ruta, acabar-la abans del previst o fins i tot cancel·lar-la.

 

POLÍTIQUES DE DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ
En cas de cancel·lació per part de l’organització, aquesta es compromet a tornar l’import abonat prèviament de les inscripcions. Per motius de cancel·lació per part dels participants, no es retornarà la quantitat abonada prèviament, llevat de casos excepcionals.

 

RESPONSABILITAT
Tot i que no hi ha cap gran dificultat en les rutes, la pràctica del senderisme pot ser complexa, especialment si no es va ben equipat o si no es té les condicions físiques adequades. Els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat. Els organitzadors o patrocinadors d’aquest esdeveniment no seran responsables de qualsevol accident que es produeixi durant la caminada. En inscriure’t en qualsevol de les activitats  estàs acceptant els termes de participació en aquest esdeveniment, així com que tens les condicions físiques i l’equipament adequat per a participar-hi. Els participants hauran de seguir les instruccions dels guies de cada un dels grups en tot moment. Les decisions preses per l’organització i pels guies en pro de la seguretat o la correcta organització no són discutibles, tenint en compte que ells són els responsables de la seguretat durant les caminades. Si el guia considerés que un participant no va amb l’equipament adequat en el moment de començar la ruta, pot rebutjar la seva participació en la mateixa. Qualsevol problema mèdic que pogués afectar la seva participació s’ha de comunicar a la organització en el moment de la inscripció, tractant-se aquesta informació amb total confidencialitat. Si les circumstàncies aconsellessin que una ruta fora cancel·lada, l’organització proveirà una altra ruta, si això fos possible. Si una persona abandona el grup, l’assegurança no cobreix cap accident que li pugui ocórrer. En el cas que s’hagi de modificar una ruta per raons alienes a l’organització, els participants no tindran dret a interposar cap reclamació.

 

DRETS D’IMATGE
La inscripció als festivals, autoritza als organitzadors de l’esdeveniment, al fet que puguin utilitzar, total o parcialment, la meva pròpia imatge continguda en les fotografies que es puguin realitzar durant l'esdeveniment amb l’única finalitat de la promoció d’aquest esdeveniment, que inclouen els drets de reproducció, distribució i comunicació pública. Aquesta autorització es concedeix per un termini de temps il·limitat, no fixant cap límit de temps per a la seva concessió ni per a l’explotació de les fotografies, o part de les mateixes, en què consta la meva pròpia imatge. Aquesta autorització es concedeix a títol gratuït, renunciant expressament a reclamar cap quantitat per concepte de cessió dels drets d’imatge continguts en aquest document.

Les entitats organitzadores es reserven en exclusivitat el dret sobre la imatge dels festivals, així com l’explotació audiovisual, fotogràfica i periodística dels esdeveniments.

Moltes gràcies per venir a caminar amb nosaltres!