Participació en la jornada de gestió de projectes transfronterers en turisme sostenible

20/06/2014

L'objectiu de la formació és preparar els participants perquè siguin capaços de preparar projectes transfronterers sobre el desenvolupament sostenible i el turisme (i particularment el turisme de memòria entre catalans del nord, del sud i francesos)

 

Adriana Ramon, coordinadora d'Itinerànnia, participarà en aquest mòdul de formació per a persones responsables o animadors interessats en la gestió de projectes transfronterers elaborat per Martina Camiade (Universitat de Perpinyà) i Jordi Cicres (Universitat de Girona) en el marc d’un projecte europeu LEONARDO amb 10 socis d'altres països europeus.

Es presentaran i es duran a terme una selecció d'exercicis, estudis de cas analitzats, activitats i discussions. D'aquesta manera els participants hauran de tenir una participació activa i interactuar amb els col·legues i els formadors a fi que la pràctica esdevingui plausible.

El  programa previst:

Presentació i introduccció del projecte PAT TEIN i de la formació per Martina Camiade (en francès) i Jordi Cicres (en català).

14h – 16h30: Presentació de les activitats pràctiques interculturals en context de turisme sostenible (10m) per Jordi Cicres i Martina Camiade

Activitat 1: Presentació de la formació i dels participants

Durada: 50 mn

 Activitat 2: Explicació de les expectitatives i definició dels conceptes bàsics sobre la comunicació intercultural en el context del turisme de memòria.

Durada: 1h

Activitat 3: síntesi, reflexions i crítica constructiva sobre les activitats.

Durada: 30 mn

 

Objectius específics:

- Iniciar els participants a la interculturalitat i a l'especificitat dels projectes transfronterers.

- Millorar els coneixements amb els veïns.

- Aumentar la presa de consciència de la importància de les qüestions interculturals en la gestió de projectes de cooperació transfronterera.

- Millorar la capacita t per reconèixer i sobrepassar els obstacles derivats de les diferències culturals entre els socis fronterers.

 

Mètodes didàctics: taller basat en els jocs de rol, exercicis i discussions amb els socis de cada costat de la frontera.

 

 Llengues utilitzades: francès i català