Qui som

Itinerànnia, una iniciativa intercomarcal pionera

El Consell Dinamitzador d’Itinerànnia està format pels Consells Comarcals de les tres comarques i per les tres entitats impulsores del projecte (Agència Ripollès Desenvolupament, Turisme Garrotxa i Empordà Turisme) i constarà de tres comissions especials de treball:

1.    La Comissió política integrada pels presidents dels Consells Comarcals, juntament amb els presidents de les entitats impulsores abans esmentades.

      La seva funció és vetllar per assegurar el manteniment dels camins de la xarxa, la reposició i millora de la senyalització horitzontal i vertical, la promoció adequada d’aquesta infraestructura per tal que reverteixi en una millora econòmica, social pels territoris que formen part de la xarxa de senders.

2.    La Comissió executiva que s’encarregarà d’impulsar totes les accions encaminades a un bon funcionament de la xarxa de senders. Està formada pels gerents dels Consells Comarcals o qui aquests designin i els components del Comitè de Pilotatge gerents i/o tècnics de les entitats impulsores juntament amb coordinació del projecte.

3.    Taula de concertació amb entitats de conservació de natura i grups excursionistes: Dins d’aquest comissió hi haurà totes les entitats de conservació de natura i grups excursionistes dels territoris que formen part de la xarxa de senders a una sessió conjunta anual i serà rotatiu als diferents territoris.

I entre les prioritats d’aquest Consell Dinamitzador d’Itinerànnia hi ha:

  • el posicionament d’aquests territoris com a destinació senderística diferenciada i reconeguda
  • garantir el desenvolupament territorial a través de la conservació de la xarxa de camins senyalitzats i homologats i de la creació, difusió i promoció de productes turístics en la xarxa de senders
  • desestacionalitzar la demanda i reduir la hiperfreqüència de determinades àrees del territori
  • Presidents Consells Comarcals Ripollès-Garrotxa-Alt Empordà