Senyalització vertical

La senyalització vertical (pal amb banderoles) indica les 4 poblacions més properes en cada direcció, de la més propera a la menys propera. La distància està indicada en temps (com a màxim 6 hores).

Si en les diferents banderoles d'un mateix pal hi apareix la mateixa població indicada diverses vegades, cal fixar-se en la indicació que hi ha just a sota. Si no hi ha cap indicació sota el topònim, significa que es tracta del camí més curt per arribar a aquella població. Si apareix una indicació del tipus: "Per..." significa que es tracta d'una alternativa més llarga per arribar al mateix indret.

Cal tenir present que les poblacions que apareixen a la mateixa banderola no necessàriament es troben en el mateix recorregut, perquè el camí que indica la banderola es pot dividir i portar cada un dels ramals a poblacions que no es troben successivament i que poden estar en direccions oposades.

Cada pal disposa d'una plaqueta que indica el topònim del lloc on està situat, l'altitud i les coordenades UTM.

  • Senyalització direccional xarxa bàsica de camins Itinerànnia que uneix 108 municipis del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà